Parooli taastamine

Uue parooli tellimiseks sisesta palun oma isikukood. Isikukoodiga seotud e-posti aadressile saadetakse juhend parooli taastamiseks.

×

Järelmaksulepingu ennetähtaegse lõpetamise avaldus


Ostja või Käendaja võib soovi korral tasuda järelmaksu jäägi osaliselt või täies ulatuses ennetähtaegselt. Ennetähtaegselt makstava lõppsumma teada saamiseks pöördu meie klienditoe poole. Järelmaksulepingu ennetähtaegset lõpetamist võid taotleda ka telefoni teel. Järelmaksu lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks pead tasuma järelmaksu jäägi, lõpetamise tähtajaks kogunenud intressi ning lepingu ennetähtaegse lõpetamisega seotud tasud avalduses märgitud tähtajaks.

Lepingu ennetähtaegne lõpetamine on tasuline. Enne avalduse esitamist palume tutvuda hinnakirjaga. Avalduse koostamisel palume kasutada allolevat vormi.


Müügi- ja järelmaksulepingu ennetähtaegse lõpetamise avaldus

Mina, Eesnimi Perekonnanimi (isikukood), soovin lõpetada ennetähtaegselt järgmise(d) lepingu(d):

  1. Müügi- ja järelmaksuleping nr XXX

Järelmaksu jäägi, kogunenud intressi ning muud lepingu ennetähtaegse lõpetamisega seotud kulud soovin tasuda pp.kk.aaaa

Allkiri ja kuupäev