Parooli taastamine

Uue parooli tellimiseks sisesta palun oma isikukood. Isikukoodiga seotud e-posti aadressile saadetakse juhend parooli taastamiseks.

×

Maksetähtpäeva muutmise avaldus


Maksetähtpäeva muutmise soovi korral edasta vastavasisuline avaldus posti või E-posti teel. Maksetähtpäeva muutmine on tasuline. Enne avalduse esitamist palume tutvuda hinnakirjaga.

Avalduse koostamisel palume kasutada allolevat vormi.


Maksetähtpäeva muutmise avaldus

Mina, Eesnimi Perekonnanimi (isikukood), soovin muuta müügi- ja järelmaksulepingu nr XXX maksetähtpäeva. Uueks maksetähtpäevaks soovin XX kuupäeva.

Allkiri ja kuupäev